İlkelerimiz

Laboratuvar hayvanlarının temel bilgileri ve prensiplerinin ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongre ve seminerler düzenlemek, araştırmacıların eğitimine katkıda bulunmak, deneysel çalışmaların kalitesi ile birlikte hayvan refahını ön planda tutarak gerekli olmadıkça deneysel çalışmaların yapılmasına engel olmaktır.